ALGEMENE VERKOOPS- en AANNEMINGSVOORWAARDEN 
1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de koper of opdrachtgever. 
2. De prijzen en andere voorwaarden vermeld in onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis. 
3. De leveringsdatum is een streefdatum. Vertragingen zullen nooit kunnen aanleiding geven tot verbreking van het contract noch tot schadevergoeding. 
4. De goederen worden steeds vervoerd op kosten en op risico van de koper of opdrachtgever. 
5. Op straffe van verval moet elke klacht of protest bij aangetekend schrijven geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de geleverde goederen of uitvoering van de gepresteerde diensten. 
6. De verantwoordelijkheid van onze firma is in alle gevallen beperkt tot de teruggave van de prijs voor het niet-conforme gedeelte van de geleverde goederen of diensten en kan in geen geval aanleiding geven tot verdere schadevergoeding.
7. Al onze facturen zijn contant betaalbaar. De geleverde goederen blijven onze eigendom zolang de prijs niet volledig is betaald.  Betaling met wissels brengt geen schuldvernieuwing mee. 
8. Ieder factuurbedrag dat geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op de vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling in ons voordeel een intrest op van 8 % per jaar vanaf de factuurdatum tot aan de volledige betaling. 
9. Bovendien wordt in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 20 % van het factuurbedrag met een minimum van 50 € en een maximum van 1500 €. 
10. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen betreffende de door ons geleverde goederen en diensten en facturatie behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Ieper en de Vrederechter te Poperinge en te Waregem.

Bekijk onze haarden

Geïnspireerd?

Kom het vuur beleven in ons experience center in Poperinge of Waregem. We luisteren er naar je wensen, delen onze expertise en laten je ervaren wat er allemaal mogelijk is. Samen streven we keer op keer naar die oplossing die helemaal bij je persoonlijkheid en wensen aansluit.

Maak jouw afspraak

Haarden Poperinge

Ouderdomseweg 10 -12
8970 Poperinge
057/33 30 07

BE 0422.661.761

info@verbekehaarden.be

Haarden Waregem

Textielstraat 2
8790 Waregem
056/77 34 64